ČO SA DEJE NA JUŽNOM SLOVENSKU?

O nás

Kto sme a prečo bojujeme za vznik slovenskej školy

Sme nezávislá apolitická organizácia. Nie sme podporovaní ani priamo spojení so žiadnou politickou stranou.

Sme rodičia detí, ktorí sa snažia o zriadenie základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v obci Rohovce v okrese Dunajská Streda. Založili sme v tomto roku združenie s názvom Iniciatíva BKZ. Nežiadame žiadne zázraky, chceme len, aby naše deti navštevovali školu, v ktorej sa budú učiť v rodnom slovenskom jazyku. V obci, kde žijeme a v okolitých obciach to však možné nie je, škola s vyučovacím jazykom slovenským v dotknutých obciach (Rohovce, Horný Bar, Kyselica, Báč, Trnávka a Macov) chýba. Obecné zastupiteľstvá a starostovia sú vo väčšine promaďarskí a napriek tomu, že o probléme s nedostatkom slovenských ZŠ vedia niekoľko rokov a mali možnosť situáciu vyriešiť, otočili sa slovenským rodičom predškolákov chrbtom. A namiesto prijateľných riešení sme sa my – rodičia dočkali aj nenávistných komentárov na sociálnej sieti napr. od starostu obce Trnávka či obecného poslanca z Rohoviec. A rôzne osočovanie sme si vypočuli priamo alebo aj sprostredkovane, napríklad, že sa máme odsťahovať, keď sa nám nepáči alebo si zriadiť slovenskú školu tam, kde žije viac Slovákov.

Problém sa pritom netýka len nás, ale celého okresu Dunajská Streda. V meste Šamorín je slovenská ZŠ preplnená, deti z okolitých obcí neprijímajú. Voziť malé šesťročné deti desiatky kilometrov do ZŠ v Bratislave alebo na opačný smer do Gabčíkova, ako nám navrhli viacerí starostovia obcí, nie je pre nás riešením, ale komplikáciou.

Vyzerá to tak, že obecné zastupiteľstvá a starostovia až na jednu výnimku, starostku obce Macov, ktorá otvorene kritizuje neochotu otvoriť slovenskú ZŠ v Rohovciach, sledujú v prvom rade svoje národnostné záujmy a blaho pre maďarské školy. V obci Rohovce funguje poloprázdna ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, ktorú dotujú financiami z obecnej pokladne, aby prežila. Slovenskú ZŠ odmietajú s argumentom, že nie sú žiaci a nie sú peniaze. Len nám – rodičom sa podarilo zistiť, že o prvý ročník slovenskej ZŠ by malo záujem 12 prvákov. A na otvorenie ročníka stačí zo zákona 9 prvákov. Žiaci teda sú.

A že nie sú peniaze? Veď škola je financovaná z normatívov na žiakov od štátu. Peniaze teda tiež sú. A popri slovenskej ZŠ by si polepšila aj tá maďarská.

My vidíme ako jedinú prekážku iba nevôľu kompetentných zriadiť slovenskú školu. Nechcú a zrejme ani nemôžu podporovať takúto vec, keďže to nie je v súlade s politikou maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý svojou štedrou a cielenou politikou podporuje juh Slovenska. A taktiež sa vznik slovenskej školy nepáči politickým stranám Most-Híd a SMK.

Ale my sme sa rozhodli nevzdať sa a bojovať za právo pre naše deti navštevovať ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v mieste svojho bydliska alebo v blízkom okolí.

Konajme spoločne v záujme všetkých detí

Cieľom našej iniciatívy je vytvoriť školu, v ktorej sa budú vedľa seba vzdelávať DVE NÁRODNOSTI – maďarská a slovenská a vybudovať tak v deťoch prirodzene rešpekt a vzájomnú úctu.
Ak je Vám naša myšlienka sympatická, pridajte sa k nám a ukážme spoločne zastupiteľom obcí Rohovce, Kyselica, Báč, Horný Bar, Blatná na Ostrove, Trnávka a Macov, že my obyčajní obyvatelia
sa vieme spojiť pre dobrú vec. Nezáleží, či máte školopovinné dieťa,
alebo dieťa len plánujete, ak sa o zmenu nezasadíme my teraz, nikto
to za nás neurobí.
Nerobíme
to pre seba,
ale pre naše
deti!

Prečo sú SK školy problém

Lebo sú slovenské

O probléme so slovenskými ZŠ v okrese Dunajská Streda vedia obce už od roku 2014.

  • Už v roku 2014 prestala slovenská ZŠ Mateja Bela v Šamoríne prijímať prvákov z okolitých obcí. Táto škola je absolútne preťažená.

Čo podnikli obecné zastupiteľstvá, aby tento problém so slovenskými žiakmi riešili v predstihu?

  • Celkom nič. Napriek tomu, že v tom roku 2014 sa starosta obce Rohovce vyjadril, že „nebojte sa, ak nás Šamorín odstrihne, otvoríme slovenskú ZŠ u nás“. Veď nakoniec, v Rohovciach do roku 2011 slovenská ZŠ fungovala. Prečo by sa nemohla jej existencia obnoviť. Nestalo sa. Slovenská ZŠ Mateja Bela v Šamoríne nás odstrihla a my, zúfalí rodičia, si musíme pomáhať ako vieme, aby naše deti mohli chodiť do slovenskej školy.

Ako situáciu riešia zúfalí rodičia?

  • Väčšina rodičov, ktorí mali problém, kam zapísať svoje deti na nadchádzajúci školský rok 2018/2019, svoju veľký problém vyriešili tak, že si dali zapísať trvalý pobyt v Šamoríne. Vybavili si to u rodiny, známych, dokonca aj u cudzích ľudí, ktorým za to zaplatili. Tak ich je slovenská ZŠ nútená vziať. Iní si zase nahlásili trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej. Ale toto nie je riešenie. My si máme vybavovať trvalý pobyt v iných obciach, aby naše deti mohli navštevovať slovenskú ZŠ?

Riešenia

Ponúkajú nám nezmysly

Obec Rohovce a niektoré ďalšie obce navrhli ZŠ v Gabčíkove, my odmietame toto nezmyselné „akože riešenie“

  • Ktorý rodič pustí svoje malé 6-ročné dieťa cestovať bežnou autobusovou linkou vyše 40 minút tam a späť dennodenne? My nie. A sme si istí, že ani iní rodičia nie. Voziť deti každý deň tam a späť autom? Väčšina z rodičov pracuje v Bratislave, ktorá je na opačný smer ako Gabčíkovo. To má rodič ráno ísť trištvrte hodiny na jeden smer a potom ďalšie dve hodiny cestovať do práce v Bratislave? Odmietame toto absolútne zlé plátanie problému.
  • Našu snahu podporila aj zástupkyňa základnej školy v Gabčíkove RNDr. Daniela Vojtušová: “Je to rozumné riešenie, nezaťažovať zbytočne deti cestovaním.”

Čo navrhujeme my

  • Zriadiť ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Rohovciach. Podporuje nás v tejto iniciatíve napr. aj starostka obce Macov, ktorá sa tiež borí s týmto problémom. V Rohovciach slovenská ZŠ pre pár rokmi bola.

Kde by mala škola vzniknúť?

  • Tam, kde aj v minulosti – v priestoroch budovy rohoveckej maďarskej ZŠ, ktoré sú veľkorysé a nemajú ani z polovice naplnenú kapacitu. Stačí chcieť. Stačí vyvinúť minimálnu iniciatívu zo strany obecného zastupiteľstva a starostu obce Rohovce a podať žiadosť na zriadenie slovenskej ZŠ.

Alibizmus obecného zastupiteľstva Rohovce

  • Dňa 29. mája 2018 zasadlo obecné zastupiteľstvo v Rohovciach, aby prerokovalo zriadenie slovenskej ZŠ. Hlasovaním to obecní poslanci zamietli a s odôvodnením, že problém nechajú doriešiť nové obecné zastupiteľstvo, ktoré sa sformuje po tohtoročných komunálnych voľbách. Je to alibizmus, ktorý nám – slovenským rodičom budúcich prvákov, absolútne komplikuje situáciu, kam s dieťaťom. Na dochádzku do základnej školy musí zo zákona povinne nastúpiť každé dieťa, my sa ale musíme boriť s problémom, kam.

Aktuality

 

Komentár Ministerky školstva SR, Martiny Lubyovej k plánovanej reforme školstva:
„Vychádzame z fínskeho modelu inklúzie a integrácie, ktorý vychádza z hesla, že najlepšia škola je najbližšia škola a že každé dieťa by malo mať právo na prístup ku kvalitnému vzdelaniu.“

Tlačová konferencia predsedu vlády SR k téme základná škola v Rohovciach: video na facebooku.
„Vláda si uvedomuje, že máme na Slovensku menšiny, ktoré sa potrebujú vzdelávať vo svojom rodnom jazyku. A tu platí konsenzus, že na území, kde naše menšiny žijú, musí byť zachovaná taká sieť školstva, aby sa mohli vzdelávať v ich materinskom jazyku. Na druhej strane ale nebudem nikdy tolerovať a nebudem súhlasiť s tým ako predseda vlády, aby som súhlasil s tým, aby sme sa dostali do situácie, akej sme boli svedkom pred niekoľkými týždňami, kedy zase slovenským deťom nebolo umožnené, respektíve škola nemienila otvoriť školu pre deti, aby sa mohli vzdelávať v slovenskom jazyku. To by potom nebola fér situácia, a preto musí platiť vyvážený spôsob. Tak ako Slovensko garantuje všetkým našim menšinám ich možnosť vzdelávať sa v ich jazyku, na druhej strane na území Slovenskej republiky musí byť garantované, že ak sa Slovák chce vzdelávať v slovenčine, má na to plné právo a štát to musí zabezpečiť.“

Dôležité informácie a dokumenty na stiahnutie

Politické informácie k téme

Stanovisko iniciatívy BKZ k článku Jánosa Méryho:

Mapka, ktorá názorne ukazuje, ako ďaleko by museli malé 6-ročné deti
samy cestovať bežnou autobusovou linkou do ZŠ v Gabčíkove.

Výňatok z ústavy SR:

Práva národnostných menšín a etnických skupín

Čl. 33
Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu.

Čl. 34
(1) Občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné menšiny alebo etnické skupiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Podrobnosti ustanoví zákon.

(2) Občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanovených zákonom zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj

a) právo na vzdelanie v ich jazyku,
b) právo používať ich jazyk v úradnom styku,
c) právo zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín.

(3) Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva.

Blog

16.11. 2018 o 9:59

Slováci by nemali mať na južnom Slovensku väčšie slovo ako Maďari, píše portál maďari.sk

 Odkedy sa verejne snažíme v Rohovciach o zriadenie ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, portál maďari.sk uverejňuje články, ktoré navodzujú veľmi zlú atmosféru vo vzťahoch medzi slovenskými a maďarskými občanmi na južnom Slovensku – viac na blog.sme.sk

15.11. 2018 o 12:32

Webový portál maďari.sk ignoruje náš názor a fakty

Ak by obec Rohovce zriadila už pred začiatkom tohto školského roka (2018/19) ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, navštevovalo by prvý ročník viac školákov ako obecnú ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – viac na blog.sme.sk

10.10. 2018 o 9:53

Čo všetko sme už podnikli, aby vznikla na juhu ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Nechceme, aby denne takmer trištvrte hodiny deti cestovali do Gabčíkova, potom ešte išli desať minút peši a to isté absolvovali popoludní znovu, ako navrhujú zástupcovia našej obce a ďalší starostovia. Takúto tortúru majú dennodenne  podľa nich absolvovať malé šesťročné deti – viac na blog.sme.sk

Poslanec János Méry zvláštne odôvodňuje, prečo nechce, aby sa v obci Rohovce po niekoľkých rokoch obnovila základná škola s vyučovacím jazykom slovenským… čítajte viac na blog.sme.sk.

Fórum