ČO SA DEJE NA JUŽNOM SLOVENSKU?

O nás

Kto sme a prečo bojujeme za vznik slovenskej školy

Sme nezávislá apolitická organizácia. Nie sme podporovaní ani priamo spojení so žiadnou politickou stranou.

Sme rodičia detí, ktorí sa snažia o zriadenie základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v obci Rohovce v okrese Dunajská Streda. Založili sme v tomto roku združenie s názvom Iniciatíva BKZ. Nežiadame žiadne zázraky, chceme len, aby naše deti navštevovali školu, v ktorej sa budú učiť v rodnom slovenskom jazyku. V obci, kde žijeme a v okolitých obciach to však možné nie je, škola s vyučovacím jazykom slovenským v dotknutých obciach (Rohovce, Horný Bar, Kyselica, Báč, Trnávka a Macov) chýba. Obecné zastupiteľstvá a starostovia sú vo väčšine promaďarskí a napriek tomu, že o probléme s nedostatkom slovenských ZŠ vedia niekoľko rokov a mali možnosť situáciu vyriešiť, otočili sa slovenským rodičom predškolákov chrbtom. A namiesto prijateľných riešení sme sa my – rodičia dočkali aj nenávistných komentárov na sociálnej sieti napr. od starostu obce Trnávka či obecného poslanca z Rohoviec. A rôzne osočovanie sme si vypočuli priamo alebo aj sprostredkovane, napríklad, že sa máme odsťahovať, keď sa nám nepáči alebo si zriadiť slovenskú školu tam, kde žije viac Slovákov.

Problém sa pritom netýka len nás, ale celého okresu Dunajská Streda. V meste Šamorín je slovenská ZŠ preplnená, deti z okolitých obcí neprijímajú. Voziť malé šesťročné deti desiatky kilometrov do ZŠ v Bratislave alebo na opačný smer do Gabčíkova, ako nám navrhli viacerí starostovia obcí, nie je pre nás riešením, ale komplikáciou.

Vyzerá to tak, že obecné zastupiteľstvá a starostovia až na jednu výnimku, starostku obce Macov, ktorá otvorene kritizuje neochotu otvoriť slovenskú ZŠ v Rohovciach, sledujú v prvom rade svoje národnostné záujmy a blaho pre maďarské školy. V obci Rohovce funguje poloprázdna ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, ktorú dotujú financiami z obecnej pokladne, aby prežila. Slovenskú ZŠ odmietajú s argumentom, že nie sú žiaci a nie sú peniaze. Len nám – rodičom sa podarilo zistiť, že o prvý ročník slovenskej ZŠ by malo záujem 12 prvákov. A na otvorenie ročníka stačí zo zákona 9 prvákov. Žiaci teda sú.

A že nie sú peniaze? Veď škola je financovaná z normatívov na žiakov od štátu. Peniaze teda tiež sú. A popri slovenskej ZŠ by si polepšila aj tá maďarská.

My vidíme ako jedinú prekážku iba nevôľu kompetentných zriadiť slovenskú školu. Nechcú a zrejme ani nemôžu podporovať takúto vec, keďže to nie je v súlade s politikou maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý svojou štedrou a cielenou politikou podporuje juh Slovenska. A taktiež sa vznik slovenskej školy nepáči politickým stranám Most-Híd a SMK.

Ale my sme sa rozhodli nevzdať sa a bojovať za právo pre naše deti navštevovať ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v mieste svojho bydliska alebo v blízkom okolí.

Konajme spoločne v záujme všetkých detí

Cieľom našej iniciatívy je vytvoriť školu, v ktorej sa budú vedľa seba vzdelávať DVE NÁRODNOSTI – maďarská a slovenská a vybudovať tak v deťoch prirodzene rešpekt a vzájomnú úctu.
Ak je Vám naša myšlienka sympatická, pridajte sa k nám a ukážme spoločne zastupiteľom obcí Rohovce, Kyselica, Báč, Horný Bar, Blatná na Ostrove, Trnávka a Macov, že my obyčajní obyvatelia
sa vieme spojiť pre dobrú vec. Nezáleží, či máte školopovinné dieťa,
alebo dieťa len plánujete, ak sa o zmenu nezasadíme my teraz, nikto
to za nás neurobí.
Nerobíme
to pre seba,
ale pre naše
deti!

Prečo sú SK školy problém

Lebo sú slovenské

O probléme so slovenskými ZŠ v okrese Dunajská Streda vedia obce už od roku 2014.

  • Už v roku 2014 prestala slovenská ZŠ Mateja Bela v Šamoríne prijímať prvákov z okolitých obcí. Táto škola je absolútne preťažená.

Čo podnikli obecné zastupiteľstvá, aby tento problém so slovenskými žiakmi riešili v predstihu?

  • Celkom nič. Napriek tomu, že v tom roku 2014 sa starosta obce Rohovce vyjadril, že „nebojte sa, ak nás Šamorín odstrihne, otvoríme slovenskú ZŠ u nás“. Veď nakoniec, v Rohovciach do roku 2011 slovenská ZŠ fungovala. Prečo by sa nemohla jej existencia obnoviť. Nestalo sa. Slovenská ZŠ Mateja Bela v Šamoríne nás odstrihla a my, zúfalí rodičia, si musíme pomáhať ako vieme, aby naše deti mohli chodiť do slovenskej školy.

Ako situáciu riešia zúfalí rodičia?

  • Väčšina rodičov, ktorí mali problém, kam zapísať svoje deti na nadchádzajúci školský rok 2018/2019, svoju veľký problém vyriešili tak, že si dali zapísať trvalý pobyt v Šamoríne. Vybavili si to u rodiny, známych, dokonca aj u cudzích ľudí, ktorým za to zaplatili. Tak ich je slovenská ZŠ nútená vziať. Iní si zase nahlásili trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej. Ale toto nie je riešenie. My si máme vybavovať trvalý pobyt v iných obciach, aby naše deti mohli navštevovať slovenskú ZŠ?

Riešenia

Ponúkajú nám nezmysly

Obec Rohovce a niektoré ďalšie obce navrhli ZŠ v Gabčíkove, my odmietame toto nezmyselné „akože riešenie“

  • Ktorý rodič pustí svoje malé 6-ročné dieťa cestovať bežnou autobusovou linkou vyše 40 minút tam a späť dennodenne? My nie. A sme si istí, že ani iní rodičia nie. Voziť deti každý deň tam a späť autom? Väčšina z rodičov pracuje v Bratislave, ktorá je na opačný smer ako Gabčíkovo. To má rodič ráno ísť trištvrte hodiny na jeden smer a potom ďalšie dve hodiny cestovať do práce v Bratislave? Odmietame toto absolútne zlé plátanie problému.
  • Našu snahu podporila aj zástupkyňa základnej školy v Gabčíkove RNDr. Daniela Vojtušová: “Je to rozumné riešenie, nezaťažovať zbytočne deti cestovaním.”

Čo navrhujeme my

  • Zriadiť ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Rohovciach. Podporuje nás v tejto iniciatíve napr. aj starostka obce Macov, ktorá sa tiež borí s týmto problémom. V Rohovciach slovenská ZŠ pre pár rokmi bola.

Kde by mala škola vzniknúť?

  • Tam, kde aj v minulosti – v priestoroch budovy rohoveckej maďarskej ZŠ, ktoré sú veľkorysé a nemajú ani z polovice naplnenú kapacitu. Stačí chcieť. Stačí vyvinúť minimálnu iniciatívu zo strany obecného zastupiteľstva a starostu obce Rohovce a podať žiadosť na zriadenie slovenskej ZŠ.

Alibizmus obecného zastupiteľstva Rohovce

  • Dňa 29. mája 2018 zasadlo obecné zastupiteľstvo v Rohovciach, aby prerokovalo zriadenie slovenskej ZŠ. Hlasovaním to obecní poslanci zamietli a s odôvodnením, že problém nechajú doriešiť nové obecné zastupiteľstvo, ktoré sa sformuje po tohtoročných komunálnych voľbách. Je to alibizmus, ktorý nám – slovenským rodičom budúcich prvákov, absolútne komplikuje situáciu, kam s dieťaťom. Na dochádzku do základnej školy musí zo zákona povinne nastúpiť každé dieťa, my sa ale musíme boriť s problémom, kam.

Aktuality

 

Komentár Ministerky školstva SR, Martiny Lubyovej k plánovanej reforme školstva:
„Vychádzame z fínskeho modelu inklúzie a integrácie, ktorý vychádza z hesla, že najlepšia škola je najbližšia škola a že každé dieťa by malo mať právo na prístup ku kvalitnému vzdelaniu.“

Tlačová konferencia predsedu vlády SR k téme základná škola v Rohovciach: video na facebooku.
„Vláda si uvedomuje, že máme na Slovensku menšiny, ktoré sa potrebujú vzdelávať vo svojom rodnom jazyku. A tu platí konsenzus, že na území, kde naše menšiny žijú, musí byť zachovaná taká sieť školstva, aby sa mohli vzdelávať v ich materinskom jazyku. Na druhej strane ale nebudem nikdy tolerovať a nebudem súhlasiť s tým ako predseda vlády, aby som súhlasil s tým, aby sme sa dostali do situácie, akej sme boli svedkom pred niekoľkými týždňami, kedy zase slovenským deťom nebolo umožnené, respektíve škola nemienila otvoriť školu pre deti, aby sa mohli vzdelávať v slovenskom jazyku. To by potom nebola fér situácia, a preto musí platiť vyvážený spôsob. Tak ako Slovensko garantuje všetkým našim menšinám ich možnosť vzdelávať sa v ich jazyku, na druhej strane na území Slovenskej republiky musí byť garantované, že ak sa Slovák chce vzdelávať v slovenčine, má na to plné právo a štát to musí zabezpečiť.“

Dôležité informácie a dokumenty na stiahnutie

formulár, vyjadrenie záujmu o školu

 
list, ktorý sme poslali starostovi Rohoviec začiatkom mája 2018 a dodnes sme naň nedostali odpoveď
List adresovaný predsedovi vlády SR, Petrovi Pellegrinimu
dostupnosť základného školstva v regióne
leták, ktorý sme my – rodičia distribuovali do dotknutých obcí

Politické informácie k téme

Stanovisko iniciatívy BKZ k článku Jánosa Méryho:

Mapka, ktorá názorne ukazuje, ako ďaleko by museli malé 6-ročné deti
samy cestovať bežnou autobusovou linkou do ZŠ v Gabčíkove.

Výňatok z ústavy SR:

Práva národnostných menšín a etnických skupín

Čl. 33
Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu.

Čl. 34
(1) Občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné menšiny alebo etnické skupiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Podrobnosti ustanoví zákon.

(2) Občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanovených zákonom zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj

a) právo na vzdelanie v ich jazyku,
b) právo používať ich jazyk v úradnom styku,
c) právo zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín.

(3) Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva.

Blog

10.10. 2018 – Čo všetko sme už podnikli, aby vznikla na juhu ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským:

Poslanec János Méry zvláštne odôvodňuje, prečo nechce, aby sa v obci Rohovce po niekoľkých rokoch obnovila základná škola s vyučovacím jazykom slovenským… čítajte viac na blog.sme.sk.

Fórum

2 weeks ago

Som za znovuotvorenie slovenskej školy v Rohovciach

Po takmer roku snahy o vznik ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, veľmi vítame zmenu zákona, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR v tento utorok 4. 12. Táto zmena zákona má zaručiť, že v situáciách s chýbajúcou slovenskou ZŠ, ako je to aj v Rohovciach, musia obce vychádzať v ústrety obyvateľom.

Podrobné informácie nájdete v priloženej tlačovej správe. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, prosím, obráťte sa na nás.

bit.ly/TS_chcemeskolu
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Som za znovuotvorenie slovenskej školy v Rohovciach

Predškolákov čaká v roku 2020 veľká zmena. Vláda SR sa na dnešnom rokovaní dohodla na zavedení povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti s platnosťou od 1. septembra 2020.
www.minedu.sk/vlada-sr-sa-dohodla-na-povinnom-predprimarnom-vzdelavani-pre-vsetky-5-rocne-deti/
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Som za znovuotvorenie slovenskej školy v Rohovciach

Šamorínsky poslanec János Mery sa vyjadril k téme otvorenia školy v Rohovciach (preklad v obrázkoch pod textom). Naša reakcia:

Vážený pán Méry,

privítala som, že ste ma spomenuli vo Vašom príspevku na Via Nova - Új Út Somorja (Nová cesta Šamorína). Aspoň môžem na Vaše slová reagovať. Nebolo to síce hneď, nakoľko som text dala preložiť z maďarského jazyka v prekladateľskej agentúre, aby ho mohli čítať aj slovenskí obyvatelia Žitného ostrova. Váš príspevok obsahuje niekoľko vážnych nezrovnalostí, v mojej nasledovnej reakcii Vás oboznámim s pravdivými faktami.

S petíciou sme začali vo februári 2018 a údaj o 400 žiakoch, ktorí uvádzate ako nepravdivý, bol uvedený na oficiálnej stránke obce www.rohovce.sk/sk/index_sk.html . Hneď, ako nás na chybu upozornili, sme číslo počtu žiakov opravili a preformulovali aj našu požiadavku, čo môžete vidieť tu www.peticie.com/p_e_t_i_c_i_a_za_znovuotvorenie_zakladnej_koly_s_vyuovacim_jazykom_slovenskym_v_r... . Navyše sme sa ospravedlnili aj verejne - na sociálnej sieti Facebook. Médiá o kapacite 400 žiakoch nehovorili, môžete sa o tom presvedčiť na webovej stránke OZ Iniciatíva BKZ www.chcemeskolu.sk v sekcii Médiá. Reálnu kapacitu školy nikde obec neuvádza, a to čo píšete Vy, je len počet žiakov, ktorý by vznikol, ak by sa naplnili triedy všetkých ročníkov 1.- 9. Tieto momentálne existujú.

Žiaľ, aj Vaše názory odzrkadľujú dvojitý meter v prístupe k deťom, s ktorým sa neustále stretávame a nik nám ho neobjasnil. Tvrdíte, že slovenská škola má byť len pre deti z Rohoviec. Zatiaľ čo do základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským chodia momentálne aj deti z okolitých obcí. Presne v takomto pomere (informácie od pani riaditeľky základnej školy):
Rozloženie žiakov podľa bydliska:
Rohovce 59 %, Blatná 15 %, Trnávka 7 %, Báč 4 %, Šamorín 4 %, iné obce 11 %.
E-mail s informáciami Vám môžem preposlať.
Nevidím dôvod, prečo by aj do slovenskej školy, nemohli chodiť deti z okolia, keď majú o to záujem. Prečo zrazu razíte striktné pravidlo trvalého bydliska? Žiadame len rovnaké posudzovanie pre deti slovenskej a maďarskej národnosti a spravodlivé riešenia.
Obce, ktoré spomínate - Dunajská Lužná, Kalinkovo aj Hamuliakovo majú základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským vzdialenú od 5 do 10 km. Ak by existovala takáto škola pre slovenské deti v Rohovciach, boli by sme spokojní. Neexistuje. Oficiálny obvod je určený VZN, a to vy ako poslanec dobre viete. Jedine takáto škola je povinná žiaka prijať.

S nápadom otvoriť slovenskú školu v Rohovciach som neprišla prvá, i keď mi to často pripisujú. Je to z mojej strany, resp. našej strany, čisté plagiátorstvo. Prečo? Pred dvoma rokmi o tomto istom debatoval starosta Rohoviec Eugen Horváth s primátorom Šamorína, starostami dotknutých obcí a s pani riaditeľkou šamorínskej ZŠ Mateja Bela s vyučovacím jazykom slovenským. Nedebatovali o tom, či sa tam škola zmestí. Riešili personálne zabezpečenie školy a vysunuté, tzv. elokované pracovisko. S ponukou prišla aj pani riaditeľka z Dunajskej Stredy. Starosta Rohoviec E. Horváth v apríli 2018 prisľúbil na ministerstve školstva, že školu otvorí. Dokument čoskoro zverejníme.

Som rada, že sa témou zaoberáte a považujem Vás za skúseného politika. Preto Vás žiadam, aby ste sa neznižovali k tvrdeniam poloprávd. V celom Vašom texte ste nenavrhli žiadne riešenie. My sme ich v diskusiách so zastupiteľstvom navrhli niekoľko, nie len školu v Rohovciach, no všetky boli zamietnuté. Prečo som očakávala konštruktívne riešenie od poslanca Šamorína? Pretože sa to Šamorína bezprostredne dotýka. Rodičia detí, ktoré by mali dochádzať do Gabčíkova, im prehlásili trvalý pobyt do Šamorína, ktorý ich následne musí prijať na základnú školu. Tej na základe preplneného stavu znížili normatív na žiaka. A toto sa dotklo aj škôl s vyučovacím jazykom maďarským, pretože časť normatívov slovenskej školy sa používa na dofinancovanie práve škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Čiže i keď Šamorín zrušil spoločný obvod, detí z okolitých obcí sa nezbavil. Ďalšou otázkou zostáva, ako dlho bude kapacita tejto školy stačiť pri výstavbe, ktorá v Šamoríne, Kraľoviankach, Bučuháze prebieha. Ak sa nevyrieši situácia teraz, bude hodená na Šamorín. Zastupiteľstvá obcí sa zbavili zodpovednosti a hodili horúci zemiak opäť na Šamorín. Stavba novej školy je nereálna, keď tu stoja kapacitne nevyužité budovy, a to nie len v Rohovciach.

Zaráža ma, že namiesto riešenia problémov prítomnosti, opäť čítam o minulosti. Mám však pocit, že Vás to neustále pitvanie sa v nej
ťahá späť a bráni Vám slobodnejšie sa rozhodovať. Vo Vašom príspevku som našla prierez zlomovými bodmi histórie, i keď niektoré ako svetové vojny neboli spomenuté. Udalosti z dávnej minulosti ovplyvňujú Vaše rozhodovanie v súčasnosti o malých deťoch, ktoré nemajú kam chodiť do školy? Aj my by sme sa mohli obzrieť do histórie a hľadať nejaké nepríjemné udalosti. Ale my skutočne riešime súčasný problém a nemáme záujem nijakým spôsobom „ubližovať“ maďarskej menšine alebo, ak chcete na juhu, väčšine. Sme za zachovanie tradičnosti tohto regiónu, ale s prihliadnutím na dynamiku vývoja súčasnosti. Sme za rozhovor, nie šable.

Lenka Žárová
Iniciatíva BKZ
... See MoreSee Less

View on Facebook